Delft Consulting

Search

BEL ONS:

+352-691 100 207

Gedragscode

Door deze Gedragscode na te leven, handelt Delft Consulting met integriteit, transparantie en een toewijding aan ethisch zakelijk gedrag. Door deze principes te handhaven, streven we ernaar om een betrouwbare en ethische benadering te waarborgen in alle zakelijke transacties.

Delft Consulting logo Medium Inverted for dark background

 1. Integriteit en eerlijkheid, belangenconflicten:

 • We handelen met integriteit en eerlijkheid.

 • We zorgen voor transparantie in alle professionele interacties.
  De feitelijke weergave van onze diensten en capaciteiten is essentieel.

 • We vermijden belangenconflicten en melden eventuele potentiële conflicten onmiddellijk.
  Objectief en onbevooroordeeld advies is van het grootste belang in onze klantrelaties.
   

 2.  Professionele competentie, continue verbetering:

 • We verbinden ons ertoe onze professionele competentie te behouden en te verbeteren.
  Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op actuele kennis en relevante expertise.

 • We streven naar continue verbetering van onze operaties en ethische praktijken.
  We vragen feedback en gebruiken lessen om onze normen te verbeteren.

 3.  Klantvertrouwelijkheid, gegevensgebruik en privacy:

 • We geven prioriteit aan klantvertrouwelijkheid en beschermen gevoelige informatie.
  Klantgegevens worden met de grootste zorg behandeld en de toegang is beschermd.

 • Gegevens die aan ons zijn toevertrouwd door klanten worden uitsluitend gebruikt voor de overeengekomen doeleinden.
  Privacywetten en branchestandaarden worden strikt nageleefd in alle datagerelateerde activiteiten.

 4.  Wettigheid, naleving en bestrijding van corruptie:

 • We houden ons aan alle geldende wetten en voorschriften in de rechtsgebieden waarin we actief zijn.
  Onze activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met wettelijke en ethische normen.

 • We onthouden ons strikt van elke vorm van corruptie, omkoping of onethische beïnvloeding.
  We voldoen aan alle geldende anti-corruptiewetten en -voorschriften.

 5.  Verantwoordelijkheid en respect:

 • We ondersteunen of nemen geen deel aan illegale of immorele activiteiten.
  Onze diensten zijn gericht op het bevorderen van wettige en ethische praktijken.

 • We respecteren en waarderen diversiteit in al haar vormen.
  We onthouden ons strikt van discriminatie op basis van ras, geslacht, religie of enige andere factor.

 • We houden rekening met de milieueffecten van onze activiteiten.
  Duurzame en milieuvriendelijke praktijken worden aangemoedigd in onze bedrijfsvoering.
photo of Gartner Supply Chain Top 25 and Masters report

Gartner® erkent aanhoudende Supply Chain prestaties via de categorie “Masters“, geïntroduceerd in 2015.

Om als Masters te worden beschouwd, moeten bedrijven gedurende minstens 7 van de laatste 10 jaar totaalscores hebben behaald in de top vijf. In 2023 kwalificeerden alleen P&G, Amazon, Apple en Unilever zich hiervoor.